18-3-2019 γέρων Νίκων

γέρων Νίκων    Η Κατάκριση Μέρος Β΄γέροντας της Ιεράς Καλύβης Αγίων Αποστόλων

Σκήτης Ξενοφώντος του Αγίου Όρους 

ΘΕΜΑ: "Η Κατάκριση" Μέρος Β'

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ι.Σ."ΚΥΡΙΑΚΗ"

 

 

 

 

 γέρων Νίκων απο την Κατερίνη: Ασχολούμαστε συνέχεια με τα αρνητικά των άλλων και όχι με τα αρνητικά του ευατού μας! Ποιός σώφρων άνθρωπος θα άφηνε τον δικό του νεκρό και θα έτρεχε να κλάψει τον νεκρό του γείτονα?

 

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

 

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

Με παραστατικό και πολύ απλό τρόπο ο ομιλητής στην αρχή της διάλεξης ανέλυσε με γενικό τρόπο τη γλωσσική σημασία και το περιεχόμενο της λέξης Κατάκριση σε αντιδιαστολή με τη σημασία και το ...

 

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

...περιεχόμενο της λέξης Κρίση. Η Κρίση είναι μια έννοια και μια ενέργεια που υπάρχει αναπόσπαστα μέσα στη ζωή μας και μέχρι ενός σημείου είναι φυσιολογική λειτουργία και σε κάποιες περιπτώσεις αναγκαία. Οι δάσκαλοι κρίνουν και αξιολογούν τους μαθητές, οι δικαστές κρίνουν τις πράξεις των πολιτών, οι γονείς κρίνουν τις ενέργειες και την εξέλιξη των παιδιών τους, οι πολιτικοί κρίνουν και κρίνονται. Όλα αυτά είναι απαραίτητα όταν γίνονται με δίκαιο τρόπο και καλή προαίρεση. Η Κρίση είναι λοιπόν απαραίτητη σε μια διαδικασία λειτουργίας και προόδου στις σημερινές κοινωνίες.

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

Η κατάκριση είναι μια μορφή ανεξέλεγκτης κρίσης που ξεφεύγει πέρα και πάνω από κάθε όριο. Με την Κατάκριση όλες οι αρετές που μπορεί να χαρακτηρίζουν έναν ανθρώπου πάνε χαμένες. Οι άνθρωποι συχνά λειτουργούν παρορμητικά και χωρίς καθαρή καρδιά πράγμα που έχει συχνά ψυχοφθόρα και ολέθρια αποτελέσματα. «Φύλαγε τη γλώσσα σου» λέει μια σοφή ρήση. Δεν πρέπει να κατακρίνουμε τον αδελφό μας με κακή πρόθεση γιατί  αυτό είναι βαρύτατο ολίσθημα απέναντι στο νόμο του Θεού. Ο Διάβολος παραφυλάγει στο δρόμο μας και αυτός βλέπει πράγματα που δεν τα βλέπουμε εμείς. Όταν τα υιοθετούμε άκριτα και τα αποδίδουμε στους άλλους με ευκολία αυτό μας οδηγεί σε δρόμους αμαρτίας. Συχνά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και παρανοούμε  τι κρύβεται μέσα στην καρδιά των άλλων. Τότε πέφτουμε σε κακούς λογισμούς και αυθαίρετες κρίσεις, καθώς τα πράγματα δεν είναι πολλές φορές έτσι όπως φαίνονται. 

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

Εκείνο που πρέπει να οδηγεί τα βήματά μας είναι η σοφή ευαγγελική οδηγία: «Μην κρίνετε τους άλλους για να μη κριθείτε». Με το κριτήριο που εσείς θα τους κρίνετε,  με το ίδιο κριτήριο θα σας κρίνουν και εκείνοι και με το μέτρο που εσείς θα τους μετρήσετε με το ίδιο μέτρο θα σας μετρήσουν και οι άλλοι» (ελεύθερη απόδοση από τη βιβλική περικοπή στη νεοελληνική).

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

Σύμφωνα με την παραπάνω εντολή, φυσικά, θα κριθούμε και εμείς οι άνθρωποι μια μέρα από το Θεό.    Κανένας μας δεν είναι αναμάρτητος και για αυτό ο καθένας θα πρέπει να εστιάζει τις προσπάθειές του στις δικές του αμαρτίες. Πρέπει να ερμηνεύουμε ορθά αυτά που ακούμε και βλέπουμε, γιατί τα φαινόμενα πολλές φορές απατούν. Ένας καλός Χριστιανός θα πρέπει να είναι επιεικής με τα λάθη και τις πτώσεις των άλλων ανθρώπων και να κρίνει τις με αγάπη και κατανόηση, καθώς δεν μπορεί να γνωρίζει τον αγώνα του καθενός για να μην πέσει στα δίχτυα της αμαρτίας.  Η κατάκριση είναι αυτή που σκοτώνει την αγάπη και την μετάνοια.

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

 Πριν αποφασίσουμε να κατακρίνουνε τους άλλους με κακή προαίρεση πρέπει να κρίνουμε και μάλιστα αυστηρά τον ίδιο τον εαυτό μας. Η οπτική μας συχνά είναι αδύναμη και άδικη, η όρασή μας ελλαττωματική και πολλά πράγματα δεν τα βλέπει σωστά, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να της επιτρέπουμε να παρασύρει την καρδιά και τη γλώσσα μας σε αυθαίρετες κριτικές και λανθασμένα συμπεράσματα. Η αγαθή προαίρεση δεν αρκεί αλλά πρέπει να τη συνοδεύουν και οι αγαθές πράξεις.

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

Για να αντιμετωπίζεται  η Κατάκριση πρέπει να απομακρυνόμαστε από αυτούς που κατακρίνουν μετά την πρώτη και δεύτερη νουθεσία. Πρέπει να επιλέγουμε με προσοχή  τις συναναστροφές μας, να μην ερευνούμε τις ζωές την άλλων, να εργαζόμαστε με τον εαυτό μας και να ζούμε στην ταπείνωση και όχι πιασμένοι στο δόκανο της αλαζονείας. Μετά το τέλος της ομιλίας ο ομιλητής απάντησε σε πλήθος ερωτήσεων των ακροατών. Τα Φωτογραφικά Στιγμιότυπα της εκδήλωσης είναι ευγενική χορηγία του Φωτορεπόρτερ Ζάρκου Λεωνίδα.  

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

H Σχολή Γονέων- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης συμπλήρωσε τον κύκλο ομιλιών των τριάντα συνεχών ετών λειτουργίας της με μια πολύ διδακτική επετειακή ομιλία. Καλεσμένος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γέρων της Ιεράς Καλύβης των Αγίων Αποστόλων  του Αγίου Όρους π. Νίκων. Το θέμα του ήταν η συνέχεια και το δεύτερο μέρος παλαιότερης ομιλίας του με θέμα «Η Κατάκριση»

Το πρόγραμμα της  Σχολής Γονέων για την περίοδο 2018-19 θα κλείσει με τη διεξαγωγή του 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου για τα 30 χρόνια λειτουργίας της το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαρτίου με Θέμα: «Εφηβεία και Σύγχρονη Κοινωνία». Θα μιλήσουν οι:

Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο 30 και 31 Μαρτίου 2019

 • π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης
  Πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρόπολης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου με Θέμα: «Συνοδοιπορώντας με τους εφήβους της Εποχής μας»
 • Βαρβάρα Μεταλληνού. Δρ. Θεολογίας – Δρ. Φιλολογίας με Θέμα: «Εφηβική Ηλικία & Διαφυλικές σχέσεις»
 • Μάγδα Τσολάκη Νευρολόγος – Ψυχίατρος με Θέμα: «Προοπτικές για το μέλλον του γάμου και της οικογένειας στην χώρα μας».
 • Μερόπη Σπυροπούλου Ομ. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών με Θέμα: «Οικογένεια, πρώτη πηγή αξιών και ιδανικών»
 • Φάνης Μαλκίδης Δρ. Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών με Θέμα: «Και Φτωχοί και Αγράμματοι;» Παιδεία και Κοινωνία στα χρόνια της Κρίσης.
 • Κωνσταντίνος Χολέβας Πολιτικός Επιστήμων – Συγγραφέας με Θέμα: «Γονείς και Παιδιά: Τα επίκαιρα μηνύματα της Ελληνορθόδοξης Παράδοσης»

Στο Συνέδριο θα ακουστούν τραγούδια από την Χορωδία της Εστίας Πιερίδων Μουσών και την Χορωδία Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας και θα τιμηθούν ο π. Γεώργιος Μεταλληνός και ο αείμνηστος Σαράντος Καργάκος.

 53600248 10218286903108694 6520410497412497408 n

Την παρουσίαση του Συνεδρίου θα συντονίζει η δημοσιογράφος κ. Βίκυ Φλέσσα