11-1-2021 Κωνσταντίνος ΧΟΛΕΒΑΣ - Δημήτριος ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Εθνική μας παλιγγενεσία η Σχολή Γονέων - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης πραγματοποίησε την Δευτέρα 11-1-2021 διαδυακτική ομιλία- εκδήλωση με θέμα «Ψηλαφώντας το 1821 - Αφιέρωμα στον π. Γ. Μεταλληνό» με ομιλητές τον κ. Δημήτρη Μεταλληνό Δρ. Ιστορίας και Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και τον κ. Κωνσταντίνο Χολέβα πολιτικό Επιστήμονα και συγγραφέα. Οι διακεκριμένοι ομιλητές ανέπτυξαν το θέμα και αναφέρθηκαν διεξοδικά στο έργο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλληνού.Δημήτρης ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ Δρ. Ιστορίας, Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου, Κ. Κέρκυρας

Κωνσταντίνος ΧΟΛΕΒΑΣ   Πολιτικός Επιστήμων , Συγγραφέας

Θέμα: «Ψηλαφώντας το 1821 - Αφιέρωμα στον π. Γ. Μεταλληνό»

.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ της εκδήλωσης εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=xSOYH98b_lo

.

Κωνσταντίνος ΧΟΛΕΒΑΣ

 • Υπήρξαν τουλάχιστον 60 μεμαρτυρημένες εξεγέρσεις από την Άλωση και μετά, των υπόδουλων Ορθοδόξων λαών ώστε να δημιουργηθεί μια Πανορθόδοξη Ενότητα ώστε να ανασυσταθεί το κράτος της Ρωμανίας, δηλαδή της Νέας Ρώμης, το Βυζαντινό!
 • Ο π. Γέωργιος καθιέρωσε τον όρο Νεοελληνικός Διαφωτισμός ο οποίος δεν έχει καμμία σχέση με τον Δυτικό Διαφωτισμό.
 • Σημαντική η συμβολή του βιβλίου του π. Γεωργίου Μεταλληνού με τον τίτλο «ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ» στην τεκμηρίωση ότι η Ορθοδοξία ήταν η δύναμη που κράτησε όρθιο τον Ελληνισμό στα μαύρα χρόνια της δουλείας.
 • Η Φιλική Εταιρεία είχε το σχέδιο "Τρίαινα". α)Στρατιωτικό κτύπημα του Αλ. Υψηλάντη στην Μολδοβλαχία με την ελπίδα να ξεσηκώσει τους Σέρβους και τους Ρουμάνους. β) Οι Έλληνες ναυτικοί καίνε τον στόλου του Σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη και γ) Ξεσηκώνεται η Πελοπόνησσος την 25η Μαρτίου.

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Εθνική μας παλιγγενεσία η Σχολή Γονέων - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης πραγματοποίησε την Δευτέρα 11-1-2021 διαδυακτική ομιλία- εκδήλωση με θέμα «Ψηλαφώντας το 1821 - Αφιέρωμα στον π. Γ. Μεταλληνό» με ομιλητές τον κ. Δημήτρη Μεταλληνό Δρ. Ιστορίας και Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και τον κ. Κωνσταντίνο Χολέβα πολιτικό Επιστήμονα και συγγραφέα. Οι διακεκριμένοι ομιλητές ανέπτυξαν το θέμα και αναφέρθηκαν διεξοδικά στο έργο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλληνού.

Δημήτρης ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ

 • Η Πόλις, η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε, έπεσε...δεν την παραδώσαμε. Γιαυτό σήμερα μας σέβονται οι Τούρκοι ώς Ρωμηούς ή ώς Γιουνάν (Ίωνες).
 • Ο Ελληνισμός δεν θα πάψει ποτέ να φυλάει Θερμοπύλες!
 • Πυρήνας της συλλογιστικής του π. Γεωργίου είναι η συνέχεια του ελληνισμού μέσα από την Εκκλησία. Τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται το Έθνος μας απο το Ελληνορθόδοξο φρόνημα του!

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Εθνική μας παλιγγενεσία η Σχολή Γονέων - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης πραγματοποίησε την Δευτέρα 11-1-2021 διαδυακτική ομιλία- εκδήλωση με θέμα «Ψηλαφώντας το 1821 - Αφιέρωμα στον π. Γ. Μεταλληνό» με ομιλητές τον...

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Εθνική μας παλιγγενεσία η Σχολή Γονέων - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης πραγματοποίησε την Δευτέρα 11-1-2021 διαδυακτική ομιλία- εκδήλωση με θέμα «Ψηλαφώντας το 1821 - Αφιέρωμα στον π. Γ. Μεταλληνό» με ομιλητές τον κ. Δημήτρη Μεταλληνό Δρ. Ιστορίας και Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και τον κ. Κωνσταντίνο Χολέβα πολιτικό Επιστήμονα και συγγραφέα. Οι διακεκριμένοι ομιλητές ανέπτυξαν το θέμα και αναφέρθηκαν διεξοδικά στο έργο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλληνού.Συνεχίζοντας το αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Εθνική μας παλιγγενεσία η Σχολή Γονέων - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης πραγματοποίησε την Δευτέρα 11-1-2021 διαδυακτική ομιλία- εκδήλωση με θέμα «Ψηλαφώντας το 1821 - Αφιέρωμα στον π. Γ. Μεταλληνό» με ομιλητές τον κ. Δημήτρη Μεταλληνό Δρ. Ιστορίας και Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και τον κ. Κωνσταντίνο Χολέβα πολιτικό Επιστήμονα και συγγραφέα. Οι διακεκριμένοι ομιλητές ανέπτυξαν το θέμα και αναφέρθηκαν διεξοδικά στο έργο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλληνού.

...κ. Δημήτρη Μεταλληνό Δρ. Ιστορίας και Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και τον κ. Κωνσταντίνο Χολέβα πολιτικό Επιστήμονα και συγγραφέα.

Οι διακεκριμένοι ομιλητές ανέπτυξαν το θέμα και αναφέρθηκαν διεξοδικά στο έργο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλληνού.

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Εθνική μας παλιγγενεσία η Σχολή Γονέων - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης πραγματοποίησε την Δευτέρα 11-1-2021 διαδυακτική ομιλία- εκδήλωση με θέμα «Ψηλαφώντας το 1821 - Αφιέρωμα στον π. Γ. Μεταλληνό» με ομιλητές τον κ. Δημήτρη Μεταλληνό Δρ. Ιστορίας και Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και τον κ. Κωνσταντίνο Χολέβα πολιτικό Επιστήμονα και συγγραφέα. Οι διακεκριμένοι ομιλητές ανέπτυξαν το θέμα και αναφέρθηκαν διεξοδικά στο έργο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλληνού.

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Εθνική μας παλιγγενεσία η Σχολή Γονέων - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης πραγματοποίησε την Δευτέρα 11-1-2021 διαδυακτική ομιλία- εκδήλωση με θέμα «Ψηλαφώντας το 1821 - Αφιέρωμα στον π. Γ. Μεταλληνό» με ομιλητές τον κ. Δημήτρη Μεταλληνό Δρ. Ιστορίας και Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και τον κ. Κωνσταντίνο Χολέβα πολιτικό Επιστήμονα και συγγραφέα. Οι διακεκριμένοι ομιλητές ανέπτυξαν το θέμα και αναφέρθηκαν διεξοδικά στο έργο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλληνού.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Χολέβας μίλησε για την ευγένεια του χαρακτήρα, την μόρφωση και την προσωπικότητα του π. Γεωργίου Μεταλληνού, κάνοντας αναφορά στην συνεργασία τους στον χώρο της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Επεσήμανε ότι το νέο του βιβλίο του «ΤΟ 1821 ΣΗΜΕΡΑ- ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» είναι αφιερωμένο στον π. Γεώργιο Μετάλληνο. Τόνισε την σημαντική συμβολή του βιβλίου του π. Γεωργίου Μεταλληνού με τον τίτλο «ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ» και υπότιτλο: Οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία», στην ανάδειξη και τον ρόλο των νεομαρτύρων, των Κολλυβάδων και στον θεσμό των κοινοτήτων ως προέκτασης της ενορίας. Το βιβλίο αυτό αξιοποιήθηκε ως πανεπιστημιακό εγχειρίδιο για τους φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας Αθηνών και σε συνεργασία με τον γιο του Δημήτριο Μεταλληνό, ο π. Γεώργιος Μετάλληνος, συμπλήρωσαν μαζί κάποια σημεία του βιβλίου. Τώρα κυκλοφορεί με τον τίτλο: ΕΘΝΑΡΧΙΑ και φέρει την υπογραφή των δύο συντελεστών.

8

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Εθνική μας παλιγγενεσία η Σχολή Γονέων - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης πραγματοποίησε την Δευτέρα 11-1-2021 διαδυακτική ομιλία- εκδήλωση με θέμα «Ψηλαφώντας το 1821 - Αφιέρωμα στον π. Γ. Μεταλληνό» με ομιλητές τον κ. Δημήτρη Μεταλληνό Δρ. Ιστορίας και Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και τον κ. Κωνσταντίνο Χολέβα πολιτικό Επιστήμονα και συγγραφέα. Οι διακεκριμένοι ομιλητές ανέπτυξαν το θέμα και αναφέρθηκαν διεξοδικά στο έργο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλληνού.

Επίσης, εξήγησε ότι ο αείμνηστος παπά-Γιώργης επισημαίνει στο βιβλίο αυτό, αλλά και σε όλα τα έργα του, ότι η Ορθοδοξία ήταν η δύναμη που κράτησε όρθιο τον Ελληνισμό στα μαύρα χρόνια της δουλείας και επέμενε στην έρευνα των επιδράσεων του Δυτικού Διαφωτισμού στον Ορθόδοξο Ελληνισμού και στην συμβολή των Ορθοδόξων κληρικών στην Ελληνική Επανάσταση .

10

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Εθνική μας παλιγγενεσία η Σχολή Γονέων - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης πραγματοποίησε την Δευτέρα 11-1-2021 διαδυακτική ομιλία- εκδήλωση με θέμα «Ψηλαφώντας το 1821 - Αφιέρωμα στον π. Γ. Μεταλληνό» με ομιλητές τον κ. Δημήτρη Μεταλληνό Δρ. Ιστορίας και Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και τον κ. Κωνσταντίνο Χολέβα πολιτικό Επιστήμονα και συγγραφέα. Οι διακεκριμένοι ομιλητές ανέπτυξαν το θέμα και αναφέρθηκαν διεξοδικά στο έργο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλληνού.

Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Μεταλληνός, ο οποίος υπογράμμισε ότι πυρήνας της συλλογικής του π. Γεωργίου είναι η συνέχεια του ελληνισμού μέσα από την Εκκλησία. Αναφέρθηκε επίσης στην σπουδαιότητα της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της χρήσης πηγών, μεθόδους που ο ίδιος ο π. Γεώργιος Μεταλληνός υποστήριζε και χρησιμοποίησε στις έρευνές του, για να απαντήσει σε διάφορα ερωτήματα όπως στο πότε πραγματικά ξεκίνησε η επανάσταση του 1821.

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Εθνική μας παλιγγενεσία η Σχολή Γονέων - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης πραγματοποίησε την Δευτέρα 11-1-2021 διαδυακτική ομιλία- εκδήλωση με θέμα «Ψηλαφώντας το 1821 - Αφιέρωμα στον π. Γ. Μεταλληνό» με ομιλητές τον κ. Δημήτρη Μεταλληνό Δρ. Ιστορίας και Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και τον κ. Κωνσταντίνο Χολέβα πολιτικό Επιστήμονα και συγγραφέα. Οι διακεκριμένοι ομιλητές ανέπτυξαν το θέμα και αναφέρθηκαν διεξοδικά στο έργο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλληνού.

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Εθνική μας παλιγγενεσία η Σχολή Γονέων - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης πραγματοποίησε την Δευτέρα 11-1-2021 διαδυακτική ομιλία- εκδήλωση με θέμα «Ψηλαφώντας το 1821 - Αφιέρωμα στον π. Γ. Μεταλληνό» με ομιλητές τον κ. Δημήτρη Μεταλληνό Δρ. Ιστορίας και Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και τον κ. Κωνσταντίνο Χολέβα πολιτικό Επιστήμονα και συγγραφέα. Οι διακεκριμένοι ομιλητές ανέπτυξαν το θέμα και αναφέρθηκαν διεξοδικά στο έργο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλληνού.

Στην διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν δηλώσεις από την κ. Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ την πρώτη γυναίκα πρύτανη στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως στην UNICEF για την επέτειο των 200 χρόνων από το 1821.

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Εθνική μας παλιγγενεσία η Σχολή Γονέων - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης πραγματοποίησε την Δευτέρα 11-1-2021 διαδυακτική ομιλία- εκδήλωση με θέμα «Ψηλαφώντας το 1821 - Αφιέρωμα στον π. Γ. Μεταλληνό» με ομιλητές τον κ. Δημήτρη Μεταλληνό Δρ. Ιστορίας και Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και τον κ. Κωνσταντίνο Χολέβα πολιτικό Επιστήμονα και συγγραφέα. Οι διακεκριμένοι ομιλητές ανέπτυξαν το θέμα και αναφέρθηκαν διεξοδικά στο έργο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλληνού.

Ο κ. Χολέβας έκλεισε την ομιλία του εκφράζοντας την ελπίδα ότι μέσα από τα βιβλία του αειμνήστου διδασκάλου του Γένους, του πατρός Γεωργίου Μεταλληνού, θα καταλάβουμε πως επιβιώσαμε ως έθνος, θα προσεγγίσουμε το 1821 τιμώντας αυτούς που αγωνίσθηκαν και αυτά θα αποτελέσουν οδηγό για εμάς και για τα παιδιά μας. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Μεταλληνός κλείνοντας υπογράμμισε ότι λείπει σε όλους μας πατήρ Γεώργιος αλλά επαφίεται σε εμάς η συνέχιση του έργου του.

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Εθνική μας παλιγγενεσία η Σχολή Γονέων - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης πραγματοποίησε την Δευτέρα 11-1-2021 διαδυακτική ομιλία- εκδήλωση με θέμα «Ψηλαφώντας το 1821 - Αφιέρωμα στον π. Γ. Μεταλληνό» με ομιλητές τον κ. Δημήτρη Μεταλληνό Δρ. Ιστορίας και Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και τον κ. Κωνσταντίνο Χολέβα πολιτικό Επιστήμονα και συγγραφέα. Οι διακεκριμένοι ομιλητές ανέπτυξαν το θέμα και αναφέρθηκαν διεξοδικά στο έργο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλληνού.

Η επόμενη εκδήλωση θα γίνει την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 στις 21:00 με θέμα: «Προετοιμάζοντας το 1821» και καλεσμένους ομιλητές τους:

 • Τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη.
 • Τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου και Βουλευτή Α’ Αθηνών κ. Άγγελο Συρίγο.
 • Τον Αρχιπλοίαρχο ε.α. και Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας κ. Λεωνίδα Τσιαντούλα.
 • Τον Πλοίαρχο ε.α. και Επίκουρο Καθηγητή στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Διευθυντή του Προπτυχιακού Προγράμματος Διεθνούς Ασφαλείας και Στρατηγικών Σπουδών κ. Κλεάνθη Κυριακίδη.
 • Τον Επίκουρο καθηγητή στο Rabdah Academy και πρώην Αντιπρόεδρο του ΚΕΔΙΣΑ κ. Σπυρίδωνα Πλακούδα.

Μπορείτε να δείτε την εκδήλωση της 18-1-2021 εδώ: https://youtu.be/JpvYyRbqz-M

18 01 2021 2