15-2-2021 Σταύρος ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

O Ομότιμος καθηγητής Νευρολογίας και πρώην Διευθυντής της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ., κ. Σταύρος Μπαλογιάννης  ήταν ο ομιλητής την Δευτέρα 15-2-2021 στην διαδικτυακή εκδήλωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης με θέμα: "Η Συμβολή της Ιατρικής στον Αγώνα της Ελευθερίας του 1821».Ομότιμος καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.

Θέμα: «Η Συμβολή της Ιατρικής στον Αγώνα της Ελευθερίας του 1821»

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ της εκδήλωσης εδώ: https://youtu.be/X2mETbIHSbo

.

             Σταύρος Μπαλογιάννης από την Σχολή Γονέων Κατερίνης:

 • Ο Μαγιερ, η σύζυγος και αι δύο κόραι του εθυσιάσθησαν υπέρ της ελευθερίας, πεσόντες τετρακόσια μέτρα από την τάφρον εις την σημερινήν θέσιν Αρμυρικάκι. Ο ήρως επίσκοπος Ραγών Ιωσήφ (1776-1826), αγωνιζόμενος μετά των άλλων ηρώων εις τον προμαχώνα του Ανεμομύλου έθεσεν πυρ εις την συγκεντρωθείσαν πυρίτιδα, λέγων «Ο δε Κύριος, αποθανόντας ημάς υπέρ του αυτού νόμου, εις αιώνιον αναβίωσιν ζωής ημάς αναστήση». Ο Ιμπραήμ, ως μέγιστον δείγμα ασεβείας, ανευλαβούς και απανθρώπου συμπεριφοράς, απηγχόνισεν προ του Ανεμομύλου τον ημιθανή εκ των εγκαυμάτων σεπτόν Ιεράρχην!

 • Η Ελλάς είναι γνωστή για την φιλοσοφία, τα μαθηματικά για το Αρχαίο Δράμα για την τέχνη και τις θετικές επιστήμες γενικότερα, αλλά το κύριο στοιχείο του Έλληνος είναι η «εμβάθυνση» στην Ιατρική Επιστήμη.

 • Πρώτος ο Καποδίστριας εισήγαγε τον θεσμό της καραντίνας στην Ελλάδα.
 • Ο Φόβος και η απελπισία, ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου!

.

O Ομότιμος καθηγητής Νευρολογίας και πρώην Διευθυντής της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ., κ. Σταύρος Μπαλογιάννης   ήταν ο ομιλητής την Δευτέρα 15-2-2021 στην διαδικτυακή εκδήλωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης με θέμα: "Η Συμβολή της Ιατρικής στον Αγώνα της Ελευθερίας του 1821». Ήταν μια εξαιρετική εισήγηση «ειδικού τύπου» μια που αναφέρονταν σε άγνωστα σε πολλούς πρόσωπα και περιστατικά που αφορούσαν τους γιατρούς και τους «πρακτικούς» της προεπαναστατικής και μετ’ επαναστατικής Ελλάδας. Αναφέρθηκε σε Φιλλέληνες γιατρούς και φαρμακοποιούς οι οποίοι θυσιάστηκαν στον βωμό του καθήκοντος τους και της επιστήμης τους!

«Η Συμβολή της Ιατρικής στον Αγώνα της Ελευθερίας του 1821»   O Ομότιμος καθηγητής Νευρολογίας και πρώην Διευθυντής της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ., κ. Σταύρος Μπαλογιάννης  ήταν ο ομιλητής την Δευτέρα 15-2-2021 στην διαδικτυακή εκδήλωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης με θέμα: "Η Συμβολή της Ιατρικής στον Αγώνα της Ελευθερίας του 1821».  Ο κ. καθηγητής αρχικά αναφέρθηκε στον τρόπο της επιβίωσης της Ιατρικής στα χρόνια της Επαναστάσεως, μέσω του πλούτου των γνώσεων που έφεραν οι Έλληνες ιατροί από τους αρχαίους Έλληνες και από το Βυζάντιο, στην ακμή της ιατρικής στα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας εξαιτίας του σεβασμού που έχαιραν από τους Τούρκους, στις κατηγορίες και στις σπουδές των ιατρών εκείνων των χρόνων (κοινοί ιατροί, επιστήμονες ιατροί και πρακτικοί ιατροί). Επίσης, παρουσίασε το έργο αρκετών επιφανών ιατρών που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, όπως του Ιωάννη Καποδιστρία και άλλων, των φοιτητών της ιατρικής, των ιατρικών συλλόγων, κολλεγίων και ακαδημιών. Ιδιάζουσας σημασίας υπήρξε η Ιόνιος Ακαδημία και η συμβολή των λόγιων ιατρών στην πνευματική ζωή και στις τέχνες εκείνων των χρόνων. Στην συνέχεια τόνισε την συνεισφορά και το έργο του Αδαμάντιου Κοραή ως ιατρού και ως λόγιου στον απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας. Ο κ. καθηγητής εξήγησε ότι κατά την ελληνική επανάσταση δεν υπήρχαν αρκετά νοσοκομεία, αλλά κάποια θεραπευτήρια, και οι τραυματίες μεταφέρονταν σε μονές ή στις οικίες τους. Ανάμεσα στα λιγοστά νοσοκομεία ήταν το νοσοκομείο της Σύρου, του Ναυπλίου, το Εθνικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ναυπλίας και το νοσοκομείο του ναυστάθμου του Πόρου. Ταυτόχρονα μίλησε για την αξιόλογη προσφορά του Αμερικάνου φιλέλληνα Samuel Gridley Howe και του διακεκριμένου ιατρού και κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδιστρία. Στο τέλος της ομιλίας εξέφρασε με μεγάλη συγκίνηση, την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό που νιώθουν στις μέρες μας οι σύγχρονοι ιατροί προς τους ιατρούς της Επαναστάσεως που πολεμούσαν σε δυο στρατόπεδα εκείνο της μάχης και εκείνο της επιστήμης με δυο σκέψεις τον Χριστό και την Πατρίδα. Η επόμενη εκδήλωση θα γίνει διαδικτυακά την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 με ομιλητές τον συγγραφέα και δάσκαλο κ. Δημήτριο Νατσιό και την Νομικό & Επιστήμωνα Οικονομικής & Κοινωνικής Διοικήσεως κ. Ιωάννα Καραγκιούλογλου με θέμα " Οι ήρωες του 1821 ως διαχρονικά πρότυπα"

  Οι ιατροί κατά τα έτη της Εθνικής Επαναστάσεως προσέφεραν την πολύτιμη υπηρεσία των τόσο στο πλευρό των ασθενών, όσον και στα πεδία των μαχών, στις εθνοσυνελεύσεις, στην πολιτική, στην διακυβέρνηση, στην διπλωματία, στην εκπαίδευση, στην πνευματική ζωή, στην κοινωνική ζωή, στις τέχνες και στον τύπον αγωνιζόμενοι, διά των πολυπλεύρων προσπαθειών των, να αναζωογονήσουν, να εμψυχώσουν και να επαναφέρουν εις το αρχαίον κάλλος το επί έτη δεινώς χειμαζόμενον Έθνος.

Οι επιστήμονες ιατροί ήταν οι πλέον πεπαιδευμένοι των Ελλήνων της εποχής των, σπουδάσαντες εις κορυφαία πανεπιστήμια της Δύσεως, εκπονήσαντες διδακτορικάς...

«Η Συμβολή της Ιατρικής στον Αγώνα της Ελευθερίας του 1821»   O Ομότιμος καθηγητής Νευρολογίας και πρώην Διευθυντής της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ., κ. Σταύρος Μπαλογιάννης  ήταν ο ομιλητής την Δευτέρα 15-2-2021 στην διαδικτυακή εκδήλωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης με θέμα: "Η Συμβολή της Ιατρικής στον Αγώνα της Ελευθερίας του 1821».  Ο κ. καθηγητής αρχικά αναφέρθηκε στον τρόπο της επιβίωσης της Ιατρικής στα χρόνια της Επαναστάσεως, μέσω του πλούτου των γνώσεων που έφεραν οι Έλληνες ιατροί από τους αρχαίους Έλληνες και από το Βυζάντιο, στην ακμή της ιατρικής στα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας εξαιτίας του σεβασμού που έχαιραν από τους Τούρκους, στις κατηγορίες και στις σπουδές των ιατρών εκείνων των χρόνων (κοινοί ιατροί, επιστήμονες ιατροί και πρακτικοί ιατροί). Επίσης, παρουσίασε το έργο αρκετών επιφανών ιατρών που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, όπως του Ιωάννη Καποδιστρία και άλλων, των φοιτητών της ιατρικής, των ιατρικών συλλόγων, κολλεγίων και ακαδημιών. Ιδιάζουσας σημασίας υπήρξε η Ιόνιος Ακαδημία και η συμβολή των λόγιων ιατρών στην πνευματική ζωή και στις τέχνες εκείνων των χρόνων. Στην συνέχεια τόνισε την συνεισφορά και το έργο του Αδαμάντιου Κοραή ως ιατρού και ως λόγιου στον απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας. Ο κ. καθηγητής εξήγησε ότι κατά την ελληνική επανάσταση δεν υπήρχαν αρκετά νοσοκομεία, αλλά κάποια θεραπευτήρια, και οι τραυματίες μεταφέρονταν σε μονές ή στις οικίες τους. Ανάμεσα στα λιγοστά νοσοκομεία ήταν το νοσοκομείο της Σύρου, του Ναυπλίου, το Εθνικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ναυπλίας και το νοσοκομείο του ναυστάθμου του Πόρου. Ταυτόχρονα μίλησε για την αξιόλογη προσφορά του Αμερικάνου φιλέλληνα Samuel Gridley Howe και του διακεκριμένου ιατρού και κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδιστρία. Στο τέλος της ομιλίας εξέφρασε με μεγάλη συγκίνηση, την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό που νιώθουν στις μέρες μας οι σύγχρονοι ιατροί προς τους ιατρούς της Επαναστάσεως που πολεμούσαν σε δυο στρατόπεδα εκείνο της μάχης και εκείνο της επιστήμης με δυο σκέψεις τον Χριστό και την Πατρίδα. Η επόμενη εκδήλωση θα γίνει διαδικτυακά την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 με ομιλητές τον συγγραφέα και δάσκαλο κ. Δημήτριο Νατσιό και την Νομικό & Επιστήμωνα Οικονομικής & Κοινωνικής Διοικήσεως κ. Ιωάννα Καραγκιούλογλου με θέμα " Οι ήρωες του 1821 ως διαχρονικά πρότυπα"

...διατριβάς πλησίον επιφανών διδασκάλων και επεκτείναντες πολλάκις την επιστημονικήν των συγκρότησιν πέραν των οριζόντων της Ιατρικής, εντασσόμενοι εν μέσω «τών τα βέλτιστα αεί φρονούντων».

Οι πλείστοι εξ αυτών, επιστήμονες και εμπειρικοί, διεκρίνοντο διά το υψηλόν ήθος, το πνεύμα της φιλανθρωπίας, της φιλαλληλίας, της δικαιοσύνης, την μέθεξιν των εις τον ανθρώπινον πόνον, την λιτότητα του βίου των, το πνεύμα του ηρωισμού, την θερμήν αγάπην διά την ελευθερίαν και την ανθρωπίνην αξιοπρέπειαν, τον σεβασμόν των εις την Ελληνορθόδοξην παράδοσιν και την εξ άκρας ψυχής θυσιαστικήν αγάπην των διά την Πατρίδα, στηριζόμενοι επί της αρχής «κάλλιστον τὸ δικαιότατον, λῷστον δ ᾽ὑγιαίνειν».

 

Ο κ. καθηγητής αρχικά αναφέρθηκε στον τρόπο της επιβίωσης της Ιατρικής στα χρόνια της Επαναστάσεως, μέσω του πλούτου των γνώσεων που έφεραν οι Έλληνες ιατροί από τους αρχαίους Έλληνες και από το Βυζάντιο, στην ακμή της ιατρικής στα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας εξαιτίας του σεβασμού που έχαιραν από τους Τούρκους, στις κατηγορίες και στις σπουδές των ιατρών εκείνων των χρόνων (κοινοί ιατροί, επιστήμονες ιατροί και πρακτικοί ιατροί). Επίσης, παρουσίασε το έργο αρκετών επιφανών

 

«Η Συμβολή της Ιατρικής στον Αγώνα της Ελευθερίας του 1821»   O Ομότιμος καθηγητής Νευρολογίας και πρώην Διευθυντής της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ., κ. Σταύρος Μπαλογιάννης  ήταν ο ομιλητής την Δευτέρα 15-2-2021 στην διαδικτυακή εκδήλωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης με θέμα: "Η Συμβολή της Ιατρικής στον Αγώνα της Ελευθερίας του 1821».  Ο κ. καθηγητής αρχικά αναφέρθηκε στον τρόπο της επιβίωσης της Ιατρικής στα χρόνια της Επαναστάσεως, μέσω του πλούτου των γνώσεων που έφεραν οι Έλληνες ιατροί από τους αρχαίους Έλληνες και από το Βυζάντιο, στην ακμή της ιατρικής στα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας εξαιτίας του σεβασμού που έχαιραν από τους Τούρκους, στις κατηγορίες και στις σπουδές των ιατρών εκείνων των χρόνων (κοινοί ιατροί, επιστήμονες ιατροί και πρακτικοί ιατροί). Επίσης, παρουσίασε το έργο αρκετών επιφανών ιατρών που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, όπως του Ιωάννη Καποδιστρία και άλλων, των φοιτητών της ιατρικής, των ιατρικών συλλόγων, κολλεγίων και ακαδημιών. Ιδιάζουσας σημασίας υπήρξε η Ιόνιος Ακαδημία και η συμβολή των λόγιων ιατρών στην πνευματική ζωή και στις τέχνες εκείνων των χρόνων. Στην συνέχεια τόνισε την συνεισφορά και το έργο του Αδαμάντιου Κοραή ως ιατρού και ως λόγιου στον απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας. Ο κ. καθηγητής εξήγησε ότι κατά την ελληνική επανάσταση δεν υπήρχαν αρκετά νοσοκομεία, αλλά κάποια θεραπευτήρια, και οι τραυματίες μεταφέρονταν σε μονές ή στις οικίες τους. Ανάμεσα στα λιγοστά νοσοκομεία ήταν το νοσοκομείο της Σύρου, του Ναυπλίου, το Εθνικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ναυπλίας και το νοσοκομείο του ναυστάθμου του Πόρου. Ταυτόχρονα μίλησε για την αξιόλογη προσφορά του Αμερικάνου φιλέλληνα Samuel Gridley Howe και του διακεκριμένου ιατρού και κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδιστρία. Στο τέλος της ομιλίας εξέφρασε με μεγάλη συγκίνηση, την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό που νιώθουν στις μέρες μας οι σύγχρονοι ιατροί προς τους ιατρούς της Επαναστάσεως που πολεμούσαν σε δυο στρατόπεδα εκείνο της μάχης και εκείνο της επιστήμης με δυο σκέψεις τον Χριστό και την Πατρίδα. Η επόμενη εκδήλωση θα γίνει διαδικτυακά την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 με ομιλητές τον συγγραφέα και δάσκαλο κ. Δημήτριο Νατσιό και την Νομικό & Επιστήμωνα Οικονομικής & Κοινωνικής Διοικήσεως κ. Ιωάννα Καραγκιούλογλου με θέμα " Οι ήρωες του 1821 ως διαχρονικά πρότυπα"

ιατρών που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, όπως του Ιωάννη Καποδιστρία και άλλων, των φοιτητών της ιατρικής, των ιατρικών συλλόγων, κολλεγίων και ακαδημιών. Ιδιάζουσας σημασίας υπήρξε η Ιόνιος Ακαδημία και η συμβολή των λόγιων ιατρών στην πνευματική ζωή και στις τέχνες εκείνων των χρόνων. Στην συνέχεια τόνισε την συνεισφορά και το έργο του Αδαμάντιου Κοραή ως ιατρού και ως λόγιου στον απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας. Ο κ. καθηγητής εξήγησε ότι κατά την ελληνική επανάσταση δεν υπήρχαν αρκετά νοσοκομεία, αλλά κάποια θεραπευτήρια, και οι τραυματίες μεταφέρονταν σε μονές ή στις οικίες τους. Ανάμεσα στα λιγοστά νοσοκομεία ήταν το νοσοκομείο της Σύρου, του Ναυπλίου, το Εθνικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ναυπλίας και το νοσοκομείο του ναυστάθμου του Πόρου.

«Η Συμβολή της Ιατρικής στον Αγώνα της Ελευθερίας του 1821»   O Ομότιμος καθηγητής Νευρολογίας και πρώην Διευθυντής της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ., κ. Σταύρος Μπαλογιάννης  ήταν ο ομιλητής την Δευτέρα 15-2-2021 στην διαδικτυακή εκδήλωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης με θέμα: "Η Συμβολή της Ιατρικής στον Αγώνα της Ελευθερίας του 1821».  Ο κ. καθηγητής αρχικά αναφέρθηκε στον τρόπο της επιβίωσης της Ιατρικής στα χρόνια της Επαναστάσεως, μέσω του πλούτου των γνώσεων που έφεραν οι Έλληνες ιατροί από τους αρχαίους Έλληνες και από το Βυζάντιο, στην ακμή της ιατρικής στα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας εξαιτίας του σεβασμού που έχαιραν από τους Τούρκους, στις κατηγορίες και στις σπουδές των ιατρών εκείνων των χρόνων (κοινοί ιατροί, επιστήμονες ιατροί και πρακτικοί ιατροί). Επίσης, παρουσίασε το έργο αρκετών επιφανών ιατρών που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, όπως του Ιωάννη Καποδιστρία και άλλων, των φοιτητών της ιατρικής, των ιατρικών συλλόγων, κολλεγίων και ακαδημιών. Ιδιάζουσας σημασίας υπήρξε η Ιόνιος Ακαδημία και η συμβολή των λόγιων ιατρών στην πνευματική ζωή και στις τέχνες εκείνων των χρόνων. Στην συνέχεια τόνισε την συνεισφορά και το έργο του Αδαμάντιου Κοραή ως ιατρού και ως λόγιου στον απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας. Ο κ. καθηγητής εξήγησε ότι κατά την ελληνική επανάσταση δεν υπήρχαν αρκετά νοσοκομεία, αλλά κάποια θεραπευτήρια, και οι τραυματίες μεταφέρονταν σε μονές ή στις οικίες τους. Ανάμεσα στα λιγοστά νοσοκομεία ήταν το νοσοκομείο της Σύρου, του Ναυπλίου, το Εθνικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ναυπλίας και το νοσοκομείο του ναυστάθμου του Πόρου. Ταυτόχρονα μίλησε για την αξιόλογη προσφορά του Αμερικάνου φιλέλληνα Samuel Gridley Howe και του διακεκριμένου ιατρού και κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδιστρία. Στο τέλος της ομιλίας εξέφρασε με μεγάλη συγκίνηση, την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό που νιώθουν στις μέρες μας οι σύγχρονοι ιατροί προς τους ιατρούς της Επαναστάσεως που πολεμούσαν σε δυο στρατόπεδα εκείνο της μάχης και εκείνο της επιστήμης με δυο σκέψεις τον Χριστό και την Πατρίδα. Η επόμενη εκδήλωση θα γίνει διαδικτυακά την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 με ομιλητές τον συγγραφέα και δάσκαλο κ. Δημήτριο Νατσιό και την Νομικό & Επιστήμωνα Οικονομικής & Κοινωνικής Διοικήσεως κ. Ιωάννα Καραγκιούλογλου με θέμα " Οι ήρωες του 1821 ως διαχρονικά πρότυπα"

«Η Συμβολή της Ιατρικής στον Αγώνα της Ελευθερίας του 1821»   O Ομότιμος καθηγητής Νευρολογίας και πρώην Διευθυντής της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ., κ. Σταύρος Μπαλογιάννης  ήταν ο ομιλητής την Δευτέρα 15-2-2021 στην διαδικτυακή εκδήλωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης με θέμα: "Η Συμβολή της Ιατρικής στον Αγώνα της Ελευθερίας του 1821».  Ο κ. καθηγητής αρχικά αναφέρθηκε στον τρόπο της επιβίωσης της Ιατρικής στα χρόνια της Επαναστάσεως, μέσω του πλούτου των γνώσεων που έφεραν οι Έλληνες ιατροί από τους αρχαίους Έλληνες και από το Βυζάντιο, στην ακμή της ιατρικής στα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας εξαιτίας του σεβασμού που έχαιραν από τους Τούρκους, στις κατηγορίες και στις σπουδές των ιατρών εκείνων των χρόνων (κοινοί ιατροί, επιστήμονες ιατροί και πρακτικοί ιατροί). Επίσης, παρουσίασε το έργο αρκετών επιφανών ιατρών που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, όπως του Ιωάννη Καποδιστρία και άλλων, των φοιτητών της ιατρικής, των ιατρικών συλλόγων, κολλεγίων και ακαδημιών. Ιδιάζουσας σημασίας υπήρξε η Ιόνιος Ακαδημία και η συμβολή των λόγιων ιατρών στην πνευματική ζωή και στις τέχνες εκείνων των χρόνων. Στην συνέχεια τόνισε την συνεισφορά και το έργο του Αδαμάντιου Κοραή ως ιατρού και ως λόγιου στον απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας. Ο κ. καθηγητής εξήγησε ότι κατά την ελληνική επανάσταση δεν υπήρχαν αρκετά νοσοκομεία, αλλά κάποια θεραπευτήρια, και οι τραυματίες μεταφέρονταν σε μονές ή στις οικίες τους. Ανάμεσα στα λιγοστά νοσοκομεία ήταν το νοσοκομείο της Σύρου, του Ναυπλίου, το Εθνικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ναυπλίας και το νοσοκομείο του ναυστάθμου του Πόρου. Ταυτόχρονα μίλησε για την αξιόλογη προσφορά του Αμερικάνου φιλέλληνα Samuel Gridley Howe και του διακεκριμένου ιατρού και κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδιστρία. Στο τέλος της ομιλίας εξέφρασε με μεγάλη συγκίνηση, την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό που νιώθουν στις μέρες μας οι σύγχρονοι ιατροί προς τους ιατρούς της Επαναστάσεως που πολεμούσαν σε δυο στρατόπεδα εκείνο της μάχης και εκείνο της επιστήμης με δυο σκέψεις τον Χριστό και την Πατρίδα. Η επόμενη εκδήλωση θα γίνει διαδικτυακά την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 με ομιλητές τον συγγραφέα και δάσκαλο κ. Δημήτριο Νατσιό και την Νομικό & Επιστήμωνα Οικονομικής & Κοινωνικής Διοικήσεως κ. Ιωάννα Καραγκιούλογλου με θέμα " Οι ήρωες του 1821 ως διαχρονικά πρότυπα"

Ταυτόχρονα μίλησε για την αξιόλογη προσφορά του Αμερικάνου φιλέλληνα Samuel Gridley Howe και του διακεκριμένου ιατρού και κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδιστρία. Στο τέλος της ομιλίας εξέφρασε με μεγάλη συγκίνηση, την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό που νιώθουν στις μέρες μας οι σύγχρονοι ιατροί προς τους ιατρούς της Επαναστάσεως που πολεμούσαν σε δυο στρατόπεδα εκείνο της μάχης και εκείνο της επιστήμης με δυο σκέψεις τον Χριστό και την Πατρίδα.

«Η Συμβολή της Ιατρικής στον Αγώνα της Ελευθερίας του 1821»   O Ομότιμος καθηγητής Νευρολογίας και πρώην Διευθυντής της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ., κ. Σταύρος Μπαλογιάννης  ήταν ο ομιλητής την Δευτέρα 15-2-2021 στην διαδικτυακή εκδήλωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης με θέμα: "Η Συμβολή της Ιατρικής στον Αγώνα της Ελευθερίας του 1821».  Ο κ. καθηγητής αρχικά αναφέρθηκε στον τρόπο της επιβίωσης της Ιατρικής στα χρόνια της Επαναστάσεως, μέσω του πλούτου των γνώσεων που έφεραν οι Έλληνες ιατροί από τους αρχαίους Έλληνες και από το Βυζάντιο, στην ακμή της ιατρικής στα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας εξαιτίας του σεβασμού που έχαιραν από τους Τούρκους, στις κατηγορίες και στις σπουδές των ιατρών εκείνων των χρόνων (κοινοί ιατροί, επιστήμονες ιατροί και πρακτικοί ιατροί). Επίσης, παρουσίασε το έργο αρκετών επιφανών ιατρών που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, όπως του Ιωάννη Καποδιστρία και άλλων, των φοιτητών της ιατρικής, των ιατρικών συλλόγων, κολλεγίων και ακαδημιών. Ιδιάζουσας σημασίας υπήρξε η Ιόνιος Ακαδημία και η συμβολή των λόγιων ιατρών στην πνευματική ζωή και στις τέχνες εκείνων των χρόνων. Στην συνέχεια τόνισε την συνεισφορά και το έργο του Αδαμάντιου Κοραή ως ιατρού και ως λόγιου στον απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας. Ο κ. καθηγητής εξήγησε ότι κατά την ελληνική επανάσταση δεν υπήρχαν αρκετά νοσοκομεία, αλλά κάποια θεραπευτήρια, και οι τραυματίες μεταφέρονταν σε μονές ή στις οικίες τους. Ανάμεσα στα λιγοστά νοσοκομεία ήταν το νοσοκομείο της Σύρου, του Ναυπλίου, το Εθνικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ναυπλίας και το νοσοκομείο του ναυστάθμου του Πόρου. Ταυτόχρονα μίλησε για την αξιόλογη προσφορά του Αμερικάνου φιλέλληνα Samuel Gridley Howe και του διακεκριμένου ιατρού και κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδιστρία. Στο τέλος της ομιλίας εξέφρασε με μεγάλη συγκίνηση, την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό που νιώθουν στις μέρες μας οι σύγχρονοι ιατροί προς τους ιατρούς της Επαναστάσεως που πολεμούσαν σε δυο στρατόπεδα εκείνο της μάχης και εκείνο της επιστήμης με δυο σκέψεις τον Χριστό και την Πατρίδα. Η επόμενη εκδήλωση θα γίνει διαδικτυακά την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 με ομιλητές τον συγγραφέα και δάσκαλο κ. Δημήτριο Νατσιό και την Νομικό & Επιστήμωνα Οικονομικής & Κοινωνικής Διοικήσεως κ. Ιωάννα Καραγκιούλογλου με θέμα " Οι ήρωες του 1821 ως διαχρονικά πρότυπα"

Η επόμενη εκδήλωση θα γίνει διαδικτυακά την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 με ομιλητές τον συγγραφέα και δάσκαλο κ. Δημήτριο Νατσιό και την Νομικό & Επιστήμωνα Οικονομικής & Κοινωνικής Διοικήσεως κ. Ιωάννα Καραγκιούλογλου με θέμα " Οι ήρωες του 1821 ως διαχρονικά πρότυπα"

«Η Συμβολή της Ιατρικής στον Αγώνα της Ελευθερίας του 1821»   O Ομότιμος καθηγητής Νευρολογίας και πρώην Διευθυντής της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ., κ. Σταύρος Μπαλογιάννης  ήταν ο ομιλητής την Δευτέρα 15-2-2021 στην διαδικτυακή εκδήλωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης με θέμα: "Η Συμβολή της Ιατρικής στον Αγώνα της Ελευθερίας του 1821».  Ο κ. καθηγητής αρχικά αναφέρθηκε στον τρόπο της επιβίωσης της Ιατρικής στα χρόνια της Επαναστάσεως, μέσω του πλούτου των γνώσεων που έφεραν οι Έλληνες ιατροί από τους αρχαίους Έλληνες και από το Βυζάντιο, στην ακμή της ιατρικής στα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας εξαιτίας του σεβασμού που έχαιραν από τους Τούρκους, στις κατηγορίες και στις σπουδές των ιατρών εκείνων των χρόνων (κοινοί ιατροί, επιστήμονες ιατροί και πρακτικοί ιατροί). Επίσης, παρουσίασε το έργο αρκετών επιφανών ιατρών που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, όπως του Ιωάννη Καποδιστρία και άλλων, των φοιτητών της ιατρικής, των ιατρικών συλλόγων, κολλεγίων και ακαδημιών. Ιδιάζουσας σημασίας υπήρξε η Ιόνιος Ακαδημία και η συμβολή των λόγιων ιατρών στην πνευματική ζωή και στις τέχνες εκείνων των χρόνων. Στην συνέχεια τόνισε την συνεισφορά και το έργο του Αδαμάντιου Κοραή ως ιατρού και ως λόγιου στον απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας. Ο κ. καθηγητής εξήγησε ότι κατά την ελληνική επανάσταση δεν υπήρχαν αρκετά νοσοκομεία, αλλά κάποια θεραπευτήρια, και οι τραυματίες μεταφέρονταν σε μονές ή στις οικίες τους. Ανάμεσα στα λιγοστά νοσοκομεία ήταν το νοσοκομείο της Σύρου, του Ναυπλίου, το Εθνικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ναυπλίας και το νοσοκομείο του ναυστάθμου του Πόρου. Ταυτόχρονα μίλησε για την αξιόλογη προσφορά του Αμερικάνου φιλέλληνα Samuel Gridley Howe και του διακεκριμένου ιατρού και κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδιστρία. Στο τέλος της ομιλίας εξέφρασε με μεγάλη συγκίνηση, την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό που νιώθουν στις μέρες μας οι σύγχρονοι ιατροί προς τους ιατρούς της Επαναστάσεως που πολεμούσαν σε δυο στρατόπεδα εκείνο της μάχης και εκείνο της επιστήμης με δυο σκέψεις τον Χριστό και την Πατρίδα. Η επόμενη εκδήλωση θα γίνει διαδικτυακά την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 με ομιλητές τον συγγραφέα και δάσκαλο κ. Δημήτριο Νατσιό και την Νομικό & Επιστήμωνα Οικονομικής & Κοινωνικής Διοικήσεως κ. Ιωάννα Καραγκιούλογλου με θέμα " Οι ήρωες του 1821 ως διαχρονικά πρότυπα"