15-11-2021 Γεώργιος Κωνσταντόπουλος "ΕΞΑΓΩΓΕΣ: Η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς".

πρ. Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Πρόεδρος Σ.Ε.Β.Ε. - Πρόεδρος "ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

Θέμα: "ΕΞΑΓΩΓΕΣ: Η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς".

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Κωνσταντόπουλος Α.Ε.

.

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=ZPd4fU3V2ZQ

.

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος διαδικτυακά από το Ανοικτό πανεπιστήμιο Κατερίνης:

  • το δόγμα ‘‘παράγω και εξάγω’’ είναι αυτό που θα δώσει τη δυνατότητα να ανακτήσει η Ελλάδα την θέση που της αξίζει στον διεθνή ρόλο.
  • δυναμική, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της εγχώριας επιχειρηματικότητας.
  • τα σήματα ‘‘Made in Greece’’ και ‘‘Made in Macedonia’’, γνήσια επιτυχία του ΣΕΒΕ, θα ανοίξουν τις προοπτικές των εντόπιων επιχειρήσεων.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Η Ελλάδα, καταρχάς, είναι μεν η 50η οικονομία στον Κόσμο, το μερίδιο της, ωστόσο, στις ευρωπαϊκές εξαγωγές αγαθών είναι μόλις 0,6% και αντιστοίχως στις παγκόσμιες 0,2%. Αυτή δε η ισχνότητα της συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο εμπόριο καταδεικνύει το έλλειμμα εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και την ατελή μέχρι σήμερα αξιοποίηση, από την πλευρά της, της σπουδαίας γεωστρατηγικής θέσης που έχει η χώρα μας.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ μας τόνισε ότι η κρίση της προηγούμενης δεκαετίας υπήρξε μια ιδιότυπη ευκαιρία για την ελληνική οικονομία. Η εξαγωγική μας επίδοση από 9,4% επί του ΑΕΠ το 2010 αυξήθηκε σε 18,6% επί του ΑΕΠ το 2020 και τούτο συνέβη διότι αφενός συρρικνώθηκε κατά ...

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

...25% το ελληνικό ΑΕΠ και αφετέρου οι εξαγωγές μας σημείωσαν αύξηση της τάξης του 45,4%. Με δεδομένο, όμως, ότι η συνολική εξαγωγική απόδοση των κρατών-μελών της ΕΕ είναι διπλάσια από τη δική μας (35,7% επί του ενωσιακού ΑΕΠ), η υστέρηση μας είναι εμφανής και ευαπόδεικτη. Ο συνυπολογισμός του τομέα των υπηρεσιών στις εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας μας καλυτερεύει την εικόνα της, καθώς το ποσοστό αυτών των εξαγωγικών δραστηριοτήτων επί του ΑΕΠ ανεβαίνει στο 32,3%, όμως και πάλι όταν η ΕΕ έχει ποσοστό 48,3% επί του δικού της ΑΕΠ στον εν λόγω τομέα, οι επιδόσεις μας αυτές απέχουν σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στον ΣΕΒΕ, ο στόχος είναι οι εξαγωγές αγαθών μέχρι το 2024 να φτάσουν στο 25% επί του ΑΕΠ και μαζί με τις υπηρεσίες στο 48% επί του ΑΕΠ μας, ένας στόχος μάλιστα που υιοθετήθηκε και από το Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Σε χρηματικά μεγέθη, το 2010 είχαμε μόλις 21,2 δισ. ευρώ εξαγωγές, το 26% των οποίων ήταν πετρελαιοειδή, ενώ το 2019 φτάσαμε στο αποκορύφωμα της εξαγωγικής δράσης μας με εξαγωγές 33,9 δισ. ευρώ, με το 32% αυτών να έχει να κάνει πάλι με τα πετρελαιοειδή, το δε 2020 οι εξαγωγές μας κινήθηκαν σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα. Αναμφίβολα, όμως, η μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τις εισαγωγές, σε συνδυασμό με το ακόμη μη βέλτιστο επίπεδο των εξαγωγών μας είναι αυτή που προξενεί τις γνωστές ανισορροπίες στην ελληνική οικονομία και ιδίως στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Υπό τα άνω δεδομένα, ο κ. Κωνσταντόπουλος διευκρίνισε τι ακριβώς εξάγουμε και εισάγουμε. Καταρχάς, πέρα από τα πετρελαιοειδή, η συμμετοχή του κλάδου των τροφίμων στις εξαγωγές ανέρχεται στο 17,2% και αυτός των χημικών στο 16,4%. Σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές κατέχουν τα βιομηχανικά προϊόντα και τα μηχανήματα. Αντιστοίχως, εισάγουμε χημικά σε ποσοστό 20,4%, μηχανήματα και οχήματα σε ποσοστό 20,1%, βιομηχανικά προϊόντα σε ποσοστό 12,1% και τρόφιμα σε ποσοστό 11,6%. Η δε συγκριτική αντιπαραβολή των δεδομένων των εξαγωγών και εισαγωγών καταδεικνύει ότι μόνο ο πρωτογενής τομέας εμφανίζει ένα ισοσκελισμένο ισοζύγιο.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ υπήρξε ιδιαίτερα ενθαρρυντικός για το πρώτο 9μηνο του 2021. Αν και η κρίση της πανδημίας επέφερε εξαιρετικά δυσμενείς για το επιχειρείν συνθήκες, το 9μηνο αυτό είμαστε στις εξαγωγές πάνω κατά 6,2 δισ. ευρώ συγκριτικά με το 2020. Και μάλιστα οι εξαγωγές μας, και χωρίς τα πετρελαιοειδή, αυξήθηκαν κατά 19,2% στο διάστημα αυτό. Συνεπώς, το 2021 αναμένουμε την πραγμάτωση νέου ρεκόρ όλων των εποχών στις ελληνικές εξαγωγές, γεγονός που αποδίδεται σε τρία βασικά χαρακτηριστικά της εγχώριας επιχειρηματικότητας: τη δυναμική, την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα της.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Κωνσταντόπουλος για τις εξαγωγές της Πιερίας. Το 2019 οι εξαγωγές του τόπου μας έφτασαν τα 173,4 εκατ. ευρώ και είναι πολύ σημαντικό ότι παρουσιάζουμε την άνω χρονιά θετικό εμπορικό ισοζύγιο με πλεόνασμα ύψους 62,9 εκατ. ευρώ. Μεγάλη δύναμη της Πιερίας είναι ο πρωτογενής τομέας της που συγκεντρώνει το 66,4% των εξαγωγών της, κύριοι δε προορισμοί των εξαγωγών της είναι η γειτονική Βουλγαρία, αλλά και η Γερμανία και οι ΗΠΑ. Μάλιστα, η Πιερία, κατόπιν συνεργασίας του ΣΕΒΕ με το Επιμελητήριο Πιερίας, είναι στην ευτυχή θέση να έχει ήδη Οδηγό Εξωστρέφειας για τις επιχειρήσεις της.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος επεσήμανε, λοιπόν, ότι το ζήτημα της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της. Η εξωστρέφεια ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη βάση της ελληνικής οικονομίας, είναι μονόδρομος. Στην Ελλάδα, δυστυχώς όμως, εξάγει ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων, σήμερα περίπου το 15%, και δη εξαγωγικές είναι κυρίως οι μεγάλες μας επιχειρήσεις, όσες δηλαδή έχουν πάνω από 250 εργαζομένους.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Εν τέλει, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ υπογράμμισε ότι το δόγμα ‘‘παράγω και εξάγω’’ είναι αυτό που θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να αποκτήσει διεθνή ρόλο στα οικονομικά τεκταινόμενα και θεμελιωδώς αυτό που θα μετατρέψει το ‘‘brain drain’’ σε ‘‘brain gain’’. Ειδικά τα σήματα ‘‘Made in Greece’’ και ‘‘Made in Macedonia’’, γνήσια επιτυχία του ΣΕΒΕ, θα ανοίξουν τις προοπτικές των εντόπιων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση ενόψει της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης επιτάσσουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων με σύμμαχο την έρευνα, την καινοτομία και τις ‘‘πράσινες’’ λύσεις. Ο κ. Κωνσταντόπουλος τεκμηρίωσε τη χρεία της αύξησης των εξαγωγών μας στο κρίσιμο γεγονός ότι με κάθε αύξηση 4 μονάδων στις εξαγωγές επέρχεται αύξηση 1% επί του ΑΕΠ μας. Η εξωστρέφεια της οικονομίας, κατά τελικό συμπέρασμα, στην οικονομία, στις διεθνείς σχέσεις, στα γεωστρατηγικά ζητήματα είναι ο ορθός και επιβεβλημένος δρόμος για ένα εθνικά βιώσιμο μέλλον.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Μετά το τέλος της ομιλίας του κ. Κωνσταντόπουλου συμμετείχε στο διαδικτυακό πάνελ ο κ. Δημήτριος Λακασάς, πρώην Πρόεδρος του ΣΕΒΕ. Ο κ. Λακασάς έπλεξε το εγκώμιο του ομιλητή, εκθειάζοντας τις πρωτοβουλίες του αλλά και τις εγνωσμένου κύρους εθνικές και διεθνείς δράσεις του ΣΕΒΕ. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί ειδικότερων ζητημάτων και πτυχών της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και της μορφής, του βεληνεκούς και των ποιοτικών χαρακτηριστικών που αυτή πρέπει να λάβει.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Η επόμενη εκδήλωση θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 διαδικτυακά στις 20:00 με ομιλητή τον πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Σχοινά και θέμα: «Ερωτικές Σχέσεις» Η Εκδήλωση γίνεται σε Συνδιοργάνωση με την Ι.Μ. Κίτρους Κατερίνης & Πλαταμώνος.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο σημερινός ομιλητής στη Σχολή Γονέων, Δρ. Γεώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, και δη επικεντρωμένος στην ουσία επί ενός τεράστιου ζητήματος που σχετίζεται με την ελληνική οικονομία και τη δομική ιδιομορφία της: τις «εξαγωγές, η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς» και τον συνεπαγόμενο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η προσέγγιση του βασίστηκε στην παράθεση αριθμητικών δεδομένων αλλά ουσιαστική στόχευση της παρουσίασης του υπήρξε η ψηλάφηση και διαπίστωση της οντολογικής θέσης της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο στερέωμα.