14-2-2022 Μάγδα Τσολάκη - Θωμάς Τέγος - Μάρθα Σπηλιώτου

Την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου μία εκλεκτή τριάδα επιστημόνων από τον χώρο της υγείας έδωσε το παρόν στις διαδικτυακές ομιλίες της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Η Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Θεολόγος, τ. Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer κ. Μάγδα Τσολάκη .Ο Νευρολόγος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Θωμάς Τέγος και η Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μάρθα Σπηλιώτη . Το έργο τους έχει καταξιώσει και τους κατέστησε γνωστούς σε όλη και την Ελλάδα και σε επιστημονικούς κύκλους εκτός της Ελλάδος.Νευρολόγος - Ψυχίατρος   Νευρολόγος Αν. Καθ. Α.Π.Θ.   Νευρολόγος Αν. Καθ. Α.Π.Θ.

Θέμα:

Διαχείριση της καθημερινότητας του ασθενούς με Άνοια στην Ελλάδα.

Διαχείριση Εγκεφαλικού Επεισοδίου.

Διαχείριση Επιληπτικού Επεισοδίου.

.

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=su7i2T0tz5A

.

.

 

Την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 μία εκλεκτή τριάδα επιστημόνων από τον χώρο της υγείας έδωσε το παρόν στις διαδικτυακές ομιλίες της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Η Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Θεολόγος, τ. Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer κ. Μάγδα Τσολάκη  .Ο Νευρολόγος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Θωμάς Τέγος  και η Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μάρθα Σπηλιώτη . Το έργο τους έχει καταξιώσει και τους κατέστησε γνωστούς σε όλη και την Ελλάδα και σε επιστημονικούς κύκλους εκτός της Ελλάδος.

 

Την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου μία εκλεκτή τριάδα επιστημόνων από τον χώρο της υγείας έδωσε το παρόν στις διαδικτυακές ομιλίες της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Η Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Θεολόγος, τ. Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer κ. Μάγδα Τσολάκη .Ο Νευρολόγος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Θωμάς Τέγος και η Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μάρθα Σπηλιώτη . Το έργο τους έχει καταξιώσει και τους κατέστησε γνωστούς σε όλη και την Ελλάδα και σε επιστημονικούς κύκλους εκτός της Ελλάδος.

Την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου μία εκλεκτή τριάδα επιστημόνων από τον χώρο της υγείας έδωσε το παρόν στις διαδικτυακές ομιλίες της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Η Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Θεολόγος, τ. Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer κ. Μάγδα Τσολάκη .Ο Νευρολόγος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Θωμάς Τέγος και η Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μάρθα Σπηλιώτη . Το έργο τους έχει καταξιώσει και τους κατέστησε γνωστούς σε όλη και την Ελλάδα και σε επιστημονικούς κύκλους εκτός της Ελλάδος.

TSOLAKI

Η κ. Μάγδα Τσολάκη ανέπτυξε το θέμα «Διαχείριση Ισχαιμικού, Εγκεφαλικού Επεισοδίου» και μεταξύ των άλλων ανέφερε Τα συμπτώματα της ασθένειας μπορούν να διακριθούν σε 3 κατηγορίες: νοητικά συμπτώματα, πρακτικά ζητήματα και συμπεριφορικά συμπτώματα. Προσπαθούμε τα αρνητικά συναισθήματα να τα μετατρέψουμε σε θετικά και για τον ασθενή αλλά και για τον περιθάλποντα. Αποφεύγουμε να αναφερόμαστε στα λάθη του. Δεν παίρνουμε προσωπικά την συμπεριφορά. Κατά διαστήματα κάνουμε διακριτικές υπενθυμίσεις. Υπάρχει πρόβλημα με την επικοινωνία, δεν θυμάται και επαναλαμβάνει τις ίδιες ερωτήσεις. Ρυθμίζουμε την καθημερινότητα και διαχειριζόμαστε τα αρνητικά συναισθήματα ασθενούς και περιθάλποντος. Προγραμματίζουμε για το μέλλον. Αντιμετωπίζουμε τα νοηματικά προβλήματα την κατάθλιψη, το άγχος και τις διαμάχες στην οικογένεια (ασθενής και περιθάλποντες). Καλλιεργούμε θετικά συναισθήματα σε όλα τα στάδια, την αίσθηση ικανοποίησης, την αυτοεκτίμηση., την ευκαιρία για έκφραση, τα συναισθήματα αγάπης και αλτρουισμού. Αποδεχόμαστε την νόσο, αξιοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα, φίλους συγγενείς και αποδεχόμαστε την βοήθεια. Αργότερα οι ασθενείς εμφανίζουν επιθετικότητα, έχουν παραισθήσεις. Δείχνουμε κατανόηση και συμπαραστεκόμαστε, προσπαθούμε να τους καθησυχάσουμε και να αποσπάσουμε την προσοχή τους. Αποδεχόμαστε την συμπεριφορά τους, αποφεύγουμε την κριτική, ενισχύουμε την εμπιστοσύνη και δημιουργούμε ήσυχο περιβάλλον με παρουσία ολίγων ανθρώπων. Έκλεισε την ομιλία αναφέροντας ότι υπάρχουν ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης, ομάδες εκπαίδευσης, οικογενειακής στήριξης και ομάδα διαχείρισης πένθους. Υπάρχει διαδικτυακή ομάδα εκπαίδευσης και ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης.

Την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου μία εκλεκτή τριάδα επιστημόνων από τον χώρο της υγείας έδωσε το παρόν στις διαδικτυακές ομιλίες της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Η Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Θεολόγος, τ. Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer κ. Μάγδα Τσολάκη .Ο Νευρολόγος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Θωμάς Τέγος και η Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μάρθα Σπηλιώτη . Το έργο τους έχει καταξιώσει και τους κατέστησε γνωστούς σε όλη και την Ελλάδα και σε επιστημονικούς κύκλους εκτός της Ελλάδος.

Την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου μία εκλεκτή τριάδα επιστημόνων από τον χώρο της υγείας έδωσε το παρόν στις διαδικτυακές ομιλίες της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Η Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Θεολόγος, τ. Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer κ. Μάγδα Τσολάκη .Ο Νευρολόγος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Θωμάς Τέγος και η Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μάρθα Σπηλιώτη . Το έργο τους έχει καταξιώσει και τους κατέστησε γνωστούς σε όλη και την Ελλάδα και σε επιστημονικούς κύκλους εκτός της Ελλάδος.

TEGOS

Στη συνέχεια ο κ. Θωμάς Τέγος ανέπτυξε το θέμα «Διαχείριση Ισχαιμικού, Εγκεφαλικού Επεισοδίου» και ανέφερε μεταξύ των άλλων. Τα εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν την πρώτη αιτία αναπηρίας και την δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα με 80 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως από τα οποία τα 6 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Τα πλέον συνηθισμένα συμπτώματα παράλυση, αδυναμία, δυσκολία στην ομιλία και στην κατανόηση. Έχουμε αιφνίδια έναρξη με μούδιασμα, απώλεια όρασης, ίλιγγος ζάλη ,διαταραχή ομιλίας, σπασμούς κλπ .Διακρίνονται σε δυο κατηγορίες αιμορραγίες και ισχαιμίες. Επέρχεται απόφραξη αρτηριών, θρόμβωση κλπ .Καταφεύγουμε σε μονάδες αυξημένης φροντίδας εντός νοσοκομείου. Προβαίνουμε σε εξειδικευμένες εξετάσεις και διαχειρίζεται ο ασθενής από πολυμελή ομάδα ιατρών. Τα εγκεφαλικά ανήκουν σε πολλές ειδικότητες ιατρών και όχι σε μία. Χορηγούνται φάρμακα, ειδικές θεραπείες και γίνονται εργαστηριακές εξετάσεις, αξονική και μαγνητική τομογραφία, ακτινογραφίες θώρακος κλπ.

Την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου μία εκλεκτή τριάδα επιστημόνων από τον χώρο της υγείας έδωσε το παρόν στις διαδικτυακές ομιλίες της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Η Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Θεολόγος, τ. Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer κ. Μάγδα Τσολάκη .Ο Νευρολόγος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Θωμάς Τέγος και η Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μάρθα Σπηλιώτη . Το έργο τους έχει καταξιώσει και τους κατέστησε γνωστούς σε όλη και την Ελλάδα και σε επιστημονικούς κύκλους εκτός της Ελλάδος.

Την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου μία εκλεκτή τριάδα επιστημόνων από τον χώρο της υγείας έδωσε το παρόν στις διαδικτυακές ομιλίες της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Η Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Θεολόγος, τ. Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer κ. Μάγδα Τσολάκη .Ο Νευρολόγος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Θωμάς Τέγος και η Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μάρθα Σπηλιώτη . Το έργο τους έχει καταξιώσει και τους κατέστησε γνωστούς σε όλη και την Ελλάδα και σε επιστημονικούς κύκλους εκτός της Ελλάδος.

Την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου μία εκλεκτή τριάδα επιστημόνων από τον χώρο της υγείας έδωσε το παρόν στις διαδικτυακές ομιλίες της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Η Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Θεολόγος, τ. Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer κ. Μάγδα Τσολάκη .Ο Νευρολόγος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Θωμάς Τέγος και η Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μάρθα Σπηλιώτη . Το έργο τους έχει καταξιώσει και τους κατέστησε γνωστούς σε όλη και την Ελλάδα και σε επιστημονικούς κύκλους εκτός της Ελλάδος.

Η εκδήλωση έκλεισε με την κ. Μάρθα Σπηλιώτη που ανέπτυξε το θέμα «Διαχείριση Επιληπτικού Επεισοδίου». Η εκλεκτή ομιλήτρια είπε μεταξύ των άλλων: Σήμερα 14 του μηνός είναι η διεθνής ημέρα για την επιληψία. Είναι μια σύμπτωση. Η ασθένεια οφείλεται στην ανώμαλη λειτουργία των νευρώνων. Η επιληπτική κρίση έχει παροδικά συμπτώματα. Επιληψία είναι χρόνια κατάσταση με επαναλαμβανόμενες κρίσεις περισσότερες των δυο την ίδια ημέρα χωρίς γνωστή αιτία. Ασθενείς με επιληψία υπάρχουν 65 εκατομμύρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Να προσβληθούν από επιληψία συγγενείς πρώτου βαθμού η πιθανότητα είναι 4,7%, τριπλάσια του γενικού πληθυσμού. Κλινικές εκδηλώσεις με διάφορα συμπτώματα, οπτικές ή ακουστικές διαταραχές, απώλεια συνείδησης για δευτερόλεπτα, δυσκαμψία των μυών κλπ. Συμπτώματα αμνησία, δάγκωμα της γλώσσας στα πλάγια, παρατεταμένη σύγχυση ή υπνηλία. Προβαίνουμε σε αξονική τομογραφία επειγόντως και σε μαγνητική κατά επιλογή. Τα 2/3 των περιπτώσεων ελέγχονται με φάρμακα..Με ψυχραιμία αντιμετωπίζουμε την κατάσταση, απομακρύνομε αντικείμενα, βάζουμε τον πλάγια απελευθερώνοντας έτσι τους αεραγωγούς. Οι μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις της ασθένειας : χειρουργική αντιμετώπιση, νευροδιέγερση (με ειδικό μηχάνημα) διαιτητικές θεραπείες.

Την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου μία εκλεκτή τριάδα επιστημόνων από τον χώρο της υγείας έδωσε το παρόν στις διαδικτυακές ομιλίες της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Η Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Θεολόγος, τ. Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer κ. Μάγδα Τσολάκη .Ο Νευρολόγος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Θωμάς Τέγος και η Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μάρθα Σπηλιώτη . Το έργο τους έχει καταξιώσει και τους κατέστησε γνωστούς σε όλη και την Ελλάδα και σε επιστημονικούς κύκλους εκτός της Ελλάδος.

Την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου μία εκλεκτή τριάδα επιστημόνων από τον χώρο της υγείας έδωσε το παρόν στις διαδικτυακές ομιλίες της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Η Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Θεολόγος, τ. Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer κ. Μάγδα Τσολάκη .Ο Νευρολόγος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Θωμάς Τέγος και η Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μάρθα Σπηλιώτη . Το έργο τους έχει καταξιώσει και τους κατέστησε γνωστούς σε όλη και την Ελλάδα και σε επιστημονικούς κύκλους εκτός της Ελλάδος.

Την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου μία εκλεκτή τριάδα επιστημόνων από τον χώρο της υγείας έδωσε το παρόν στις διαδικτυακές ομιλίες της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Η Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Θεολόγος, τ. Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer κ. Μάγδα Τσολάκη .Ο Νευρολόγος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Θωμάς Τέγος και η Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μάρθα Σπηλιώτη . Το έργο τους έχει καταξιώσει και τους κατέστησε γνωστούς σε όλη και την Ελλάδα και σε επιστημονικούς κύκλους εκτός της Ελλάδος.

Η πολύ καρποφόρα και μεστή περιεχομένου εκδήλωση έκλεισε με την απάντηση, εκ μέρους των ομιλητών, των ερωτήσεων που υπέβαλλαν οι παρακολουθήσαντες την εκδήλωση και δόθηκε το επόμενο ραντεβού για την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου και ώρα 20.00 με θέμα: «100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή» και προσκαλεσμένους ομιλητές τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Άγγελο Σύριγο, τον βουλευτή της Ν.Δ. κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, τον Καθηγητή Ιστορίας κ. Κωνσταντίνο Φωτιάδη και την Υπεύθυνη του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού Δικηγόρο κ. Έφη Μαυροπούλου.

 

Συνδιοργανωτές είναι οι κάτωθι Ποντιακοί, Μικρασιατικοί και Θρακικοί Σύλλογοι:

 • Ένωση Ποντίων Νομού Πιερίας
 • Σύλλογος Μικρασιατών Πιερίας
 • Θρακική Εστία Κατερίνης
 • Μορφωτικός Σύλλογος Θρακικός Γανόχωρας
 • Μορφωτικός Ποντιακός Σύλλογος Κορινού «Εύξεινος Πόντος»
 • Ποντιακός Σύλλογος Κατερίνης «Παναγία Σουμελά»
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανακίων «Ο Πόντος»
 • Λαογραφικός Σύλλογος Διάδοσης της Ποντιακής Παράδοσης «Ο Πυρίχειος» Σφενδάμης Πιερίας
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης
 • Ιστορικός Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος Νεοκαισάρεια Κατερίνης "ΚΟΤΖΑ-ΑΝΑΣΤΑΣ"
 • Σύλλογος Ν. Κεραμιδίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου μία εκλεκτή τριάδα επιστημόνων από τον χώρο της υγείας έδωσε το παρόν στις διαδικτυακές ομιλίες της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Η Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Θεολόγος, τ. Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer κ. Μάγδα Τσολάκη .Ο Νευρολόγος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Θωμάς Τέγος και η Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μάρθα Σπηλιώτη . Το έργο τους έχει καταξιώσει και τους κατέστησε γνωστούς σε όλη και την Ελλάδα και σε επιστημονικούς κύκλους εκτός της Ελλάδος.

Την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου μία εκλεκτή τριάδα επιστημόνων από τον χώρο της υγείας έδωσε το παρόν στις διαδικτυακές ομιλίες της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Η Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Θεολόγος, τ. Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer κ. Μάγδα Τσολάκη .Ο Νευρολόγος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Θωμάς Τέγος και η Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μάρθα Σπηλιώτη . Το έργο τους έχει καταξιώσει και τους κατέστησε γνωστούς σε όλη και την Ελλάδα και σε επιστημονικούς κύκλους εκτός της Ελλάδος.